Anuntul privind organizarea unui examen/concurs de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut